onsdag 30. september 2009

Digitale tekster og plagiat i skolen

I vår digitale hverdag er det lettere å klippe og lime i en tekst enn det var for en del år tilbake. En kan forestille seg en stil der papirbiter med tekst var limt sammen, og limen gjorde dokumentet fast og stivt. Et slikt plagiat hadde nok blitt avslørt rimelig raskt, men med dagens limfrie digitale tekster er det lettere å klippe og lime uten å etterlate spor.

Det største problemet tror jeg likevel er manglende opplæring i hva som er plagiat, og hvordan man skal skrive en akademisk tekst. Med mine 27 år under beltet er det noen år siden jeg var ferdig med ungdomskolen og videregående, men jeg husker fortsatt at et begrep som akademisk skriving var ikke-eksisterende. Når jeg startet på HVO fikk jeg skrivesjokk. Jeg har alltid hevdet meg bra i skriving, men på høyskolenivå gjøres ALT annerledes i skrivingen. Jeg tror ikke jeg har fått en skikkelig innføring i akademisk skriving, og grunnen til at vi bruker denne før de første leksjonene i DKL. Dette året blir mitt 4. år på høyskole, og at det har tatt så lang tid er mildt sagt trist og frustrerende.  

Når man tenker på at videregående ikke skal være annet enn et springbrett til høyere utdanning synes jeg det er skremmende at måtene å arbeide med tekst på er(var?) så forferdelig forskjellige.

Jeg tror det alltid vil finnes de som ser etter den letteste vegen, og de av dem igjen som ikke skyr juks for å benytte seg av denne. Ett stort problem er likevel manglende opplæring i hvordan man faktisk skriver akademisk, og hvorfor man skal gjøre det. 


fredag 18. september 2009

Testinnlegg, Gratis Programvare

I DKL har en bestemt at en skal anvende gratis programvare så langt det er mulig i undervisningen. Er dette bra eller dårlig?

For å svare på dette må man tenke på hva studiet skal føre frem til. Mange/de fleste av studentene tar dette faget som en del av en lærerutdanning eller som etterutdanning i utdanningsammenheng. Dette vil si at studentene mest trolig skal arbeide i det offentlige, for eksempel i en skole. I det offentlige går en mer og mer over til gratis alternativer, for eksempel Open Office i steden for Microsoft Office. Dersom studentene skal arbeide med gratis programvare i sin fremtidige jobbsammenheng er det selfølgelig mest hensiktsmessig å bruke disse i undervisningen.

Et annet moment er prisen på studiet. Dersom studentene var påkrevd å skaffe originalversjoner av for eksempel Microsoft Office til tekstbehandling og Adobe Photoshop til bildebehandling hadde prisen for studiet skutt kollosalt i været. Dette er ingen andre enn programvareprodusentene tjent med.

Et alternativ hadde vært om Høgskolen i Volda var medlem av MSDNAA. Noen informatikk høgskoler i Norge er medlemmer av denne alliansen. Gjennom denne kan en skaffe gratis/meget billige versjoner av en del programmer fra Microsoft. Dette kan hjelpe i mange, men ikke alle sammenhenger.

Alt i alt er avgjørelsen om å bruke gratis programvare rimelig enkel å forsvare, og etter mitt syn helt riktig.